Antiphellos Antik Kenti / Likya Birliği

                Antiphellos Antik Tiyatrosu

Antiphellos Antik Kenti bugün Antalya’nın Kaş ilçesi yerleşkesinin olduğu bölgededir. Kaş’ta bulunan iki dilli bir yazıtta kentin adının Antiphellos’tur. Daha eski ismi ise Habesos’dur. MÖ IV. yüzyılda oldukça küçük bir yerleşim yeri olduğu söylense de, şehrin Batı kısmında kalan Çukurbağ Yarımadası’na gelen yolun sağında bulunan Antiphellos Antik Kenti’nin denize bakan tiyatrosu oldukça sağlamdır. Bugün halen ayakta olan anfitiyatronun ve 4000 kişilik kapasitesine bakılacak olursak, kent bölgesinin günümüze kadar süregelen zamanda yerleşim yeri olmasından kaynaklı olarak, eserlerin ve yapıların korunamadığı ihtimalini de değerlendirmek gerekir. Hellenistik dönem özelliğini taşıyan tiyatro Roma döneminde restore edilmiştir.

Tiyatronun kuzeydoğusunda kentin nekropolü bulunmaktadır. Büyük bölümü kayadan oyularak meydana getirilmiş ve dorik nizamda olan bu Kral Kaya Mezarı, oldukça ilgi çekicidir. Giriş duvarına ise kadın figürleri işlenmiş.

 

 

 

 

 

 

MÖ IV. yüzyılda, Toros dağlarının dik yamaçlarına kurulmuş olan Antiphellos Antik Kenti, denizle buluştuğu noktada yarımadalar, adacıklar ve Meis Adası ile kuşatılmıştır. Antiphelloslular, biraz ileride bulunan Phellos Limanı’nı kullanmışlardır. Phellos Grek dilinde “Taşlı Yol” anlamına gelmektedir ve gerçekten de bu gün Kaş olarak bildiğimiz bölgenin coğrafi yapısı ile oldukça uyumludur. Hellenistik döneme girildiğinde Phellos’un gerilemesi, Antiphellos’u ön plana çıkartmıştır. Bu dönme Roma döneminde de devam etmiş, bölge ormanlardan elde edilen sedir ağacı ticareti ve süngercilik sayesinde gelişerek Pellos’un limanı durumundan çıkmış ve kendine yeten zengin bir şehir durumuna gelmiştir.

Uzun Çarşı Caddesi üzerinde turistlerin dikkatini çeken MÖ 4. Yüzyıla ait lahit.

Bugün oldukça hareketli ve turistik bir bölge olan antik şehirden kalan tek blokluk lahit, Uzun Çarşı Caddesi üzerinde turistlerin dikkatini çekmektedir. MÖ 4. yüzyıla tarihlenen lahit günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmiştir. Üstünde Lykia dilinde sekiz satırlık bir yazı olduğu görünse de yazılar okunamadığından, kime ait olduğu bilinememektedir. Halk bu lahitte Kral Lahdi adını takmıştır. Kent içinde dolaşırken birçok kaya mezarı, lahitler ve “mausoleion” adı verilen mezar anıtları ile karşılaşmak mümkündür.

                               Kaya Mezarı

Kaş’ın tarihi hem de doğal zenginlikleri saymakla bitiremeyeceğimiz gibi Batık Kent Kekova, antik çağın önemli merkezi Myra, insani vasıflarından dolayı Noel Baba tiplemesi ile özdeşleştirilen Aziz Nikolas, Demre ve Lykia’nın bir numaralı liman kenti Patara’nın turistik anlamda bir destinasyon yaratması, bölgeyi oldukça değerli kılmaktadır. Likyalıların günümüze kadar ayakta durabilen yapıtlarla bölgeyi donatmaları ve en göze çarpanları arasında; antik tiyatro, Likya Kaya Mezarları, Kaş Anıtı, Grek Tapınağı. Akropol olarak nitelenen yükseltinin Meis Adası’na bakan yüzünde, günümüze ulaşabilmiş düzgün bir işçiliğe sahip olan sur kalıntılarının olması, bölgenin doğal güzelliklerinin yanında daha da bir özel kılmaktadır.

Dansözler Mezarı
              Dansözler Mezarı

Dansözler Mezarı MÖ. IV. yüzyılda doğal kayalara oyulmak suretiyle ev tipinde inşa edilmiştir. Kare biçiminde 4,5 m olarak inşa edilen, kapının karşısındaki duvarda el ele tutuşarak dans eden küçük figürler ve sedir üzerinde dans eden 21 adet figür işlenmesinden dolayı bu mezara dansözler mezarı ismi verilmektedir. Kaş’ın simgesi durumuna gelmiş olan Dansözler Mezarı Uzun çarşı caddesinde bulunan Postane sokağındadır. Dansözler Mezarı şehirde akropol olarak nitelenen yükseltinin Meis Adası‘na bakan yüzünde muntazam sur kalıntıları görülür. Ancak bu sur kalıntılarının kuzey ve batı yönlerinden günümüze bir şey gelememiştir.

 

Kekova

Kaş, tarihi eserleri yanında tam bir doğa cennetidir. Büyük çakıl, Küçük çakıl ile Kalkan yolu üzerinde bulunan Akçagerme ve Kaputaş plajları, tertemiz sularında serinleyebileceğiniz yerlerden. Ayrıca, sadece denizden ve yürüyüş rotasından ulaşılabilen, antik Sebeda kentini ve Antiphellos’un ikinci limanı olan Limanağzı Plajı’nı da unutmamak gerekir. Doğayla tarihin bütünleştiği Kekova’ya (Simena) yine tekneyle gidilebildiği gibi, karadan çağız’a (Theimioussa) gidilip ardından motor veya deniz kanosuyla (sea kayak), batık kent ve inci gibi işlenmiş koylar gezilebilir. Kaş’ın çevresinde yer alan mağaralardan Mavi Mağara, Aşırlı Adası Deniz Mağarası, Kekova Adası Deniz Mağarası, güvercinleri ile ünlü Güvercinlik Mağarası, tüysüz yarasaları ve ayazma kalıntısı ile Hıdrellez Mağarası dikkat çekicidir.

 

Kaynak ve Alıntılar:

https://www.wikiwand.com/tr/Antiphellos

http://www.medicalnetwork.com.tr/2008_dosya/Gezi%20Notlar%C4%B1%20temmuz%202009.pdf

http://www.tatilcinim.com/haber-5741-antalya-kas-antiphellos.html#.WnIoY6hl_IU