DELPHİN PALACE HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANI-2017

Misafir memnuniyeti odaklı çalışan Delphin grubunun en gözde otellerinden olan Delphin Palace da mevcut olan memnuniyeti aynı seviyede tutmak ve daha da arttırmak için tüm ekip olarak gayret içerisindeyiz. Misafirlerimizi giriş anından itibaren tatilinin son anına kadar tüm soru ve isteklerine anında yanıt vererek hiçbir misafiri mağdur etmeden mümkün olan en yüksek seviyede memnuniyeti sağlamak ve otelimizi gerek sosyal medya ve sanal alemde gerekse bağımsız kuruluşlarca yapılan sırlama ve denetlemelerde diğer otellerle yarışabilir düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Misafirlerle yapılan birebir görüşmelerde gelen şikayet ve geri bildirimlere anında reaksiyon göstererek diğer misafir ile yönetim arasında köprü görevi görüyor ve sorunlara anında müdahale etmeye çalışıyor.

Gelişen ve rekabetin arttığı turizm sektöründe iyinin de de iyisi olmak, yarıştan kopmadan ve en önemlisi Delphin Palace’ın temel taşlarından olan geleneğe bağlılık ve modernizmin harmanlanmasından oluşan renkli bir hizmet vermeye çalışıyor. Bu süreçte mevcut iç denetlememizi belirlenen ölçüler de gerçekleştiriyor ve kendi eksiklerimizi görmeye ve tespit edilen aksaklıkları anında otel yönetimine bildirmek ve güncel çözümler bulmaya çalışıyoruz.

Soldan sağa doğru; Muhammed Özleyen, Olga Ağaoğlu, Ali YAYLA, Adriana Şanal

Turizm sektörü gibi büyük ölçüde kar amacıyla turistik mal ve hizmet üreten, pazarlayan, sonuçta katma değer yaratan turistik teşebbüslerden oluşan bir endüstride halkla ilişkilerin önemi tartışmasız derece büyüktür. Bu bağlamda gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda sektörün bir bütün olarak halkla ilişkiler faaliyetlerine gereken önem ve hassasiyeti vermesi, eğitim ve çalışmalarını bu yöne kanalize etmeleri altı çizilmesi gereken bir husustur.

Bizler de bu doğrultuda ve amirlerimizden öğrendiğimiz tecrübelere istinaden halkla ilişkiler kültürünü geliştirmeye ve memnuniyet seviyesinin en yüksek seviye de tutmaya çalışıyoruz. Gelen şikayetlerin bir çoğu kontrolümüz altındaki nedenlerden ötürüdür ve giderilebilir. Tek yapılması gereken, misafiri iyice dinlemek, memnuniyetsizliğin kaynağını çok iyi anlamak, özür dilemek ve telafi edici aksiyona geçerek sorunu gidermektir. Ardından, misafirden mutlaka geri bildirim alınmalıdır. Bizler halkla ilişkiler ekibi olarak her misafirimizi tek misafir gibi hissettirmeye çalışıyor ve sürekli empati kurarak kendimizi misafirin yerine koyuyor ve kıymetli olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz.

Küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettiren halkla ilişkiler konusu, gelişen dünya anlayışıyla beraber, turizm alanında artan rekabet koşulları içinde rakiplerinden farklılıklarını ön plana çıkarma zorunluluğunu ortaya koymuştur. Delphin grubundan bizden önceki müdür ve amirlerimizden edindiğimiz tecrübeye istinaden halkla ilişkiler ekibi olarak yapmamız gereken ilk ve öncelikli olan çok iyi bir dinleyici olmaktır. Bizler bunu devam ettirmeye misafiri çok dikkatli ve sabırlı dinlemeye çalışıyor ve ayrıca her misafire geri dönüş yaparak oto kontrol sağlamaya çalışıyor ve maksimum düzeyde memnuniyet sağlamaya çalışıyoruz.

Soldan sağa doğru; Adriana Şanal, Ali Yayla, Olga Ağaoğlu, Muhammed Özleyen