Gaius Julius Caesar Vipsanianus / Likya Uygarlığından Biyografiler

Gaius Sezar

Roma İmparatorluğu’na çok kısa bir süre imparatorluk yapan Gaius Julius Caesar Vipsanianus’un anıt mezarı, bugün Antalya İl sınırları içerisinde kalan ve insanlık tarihin en büyük uygarlıklarından Likya Uygarlığının şehirlerinden biri olan Limyra Antik Kenti’ndedir. Peki kimdir bu Gaius Julius Caesar Vipsanianus?

Gaius Julius Caesar Vipsanianus (M.Ö. 20 – 4), En bilinen adıyla Gaius Caesar, Marcus Vipsanius Agrippa ve Yaşlı Julia‘nın en büyük oğludur. Her ne kadar Gaius Vipsanius Agrippa adıyla doğmuş olsa da, anne tarafından dedesi Roma İmparatoru Augustus tarafından evlat edinilmiş ve adı Gaius Julius Caesar Vipsanianus olarak değiştirilmiştir. Gaius, kardeşi Lucius Caesar ile birlikte M.Ö. 17 yılında anne tarafından dedeleri Roma İmparatoru Augustus tarafından evlatlık edinilmiş ve mirasçısı haline gelmişlerdir.

Marcus Agrippa ve Gaius Julius Caesar Vipsanianus. (Yakın çekim) Güney Alayı. Roma Ağustos Barış Sunağı.

M.Ö. 6 yılında Roma’lı Plebs‘ler henüz on dört yaşında ve toga virilis dahi giymemiş olan Gaius’un Konsül olmasından rahatsız olmuşlar; bir uzlaşma olarak, Senato binasında oturma hakkı verilmesine ancak Konsül haklarını tam olarak yirmi yaşında kullanmasına karar verilmiştir. Bu noktada Gaius için “Gençliğin Prensi” (“princeps iuventutis”) anlamında, onursal bir unvan olan ve equestrian düzende onu gençlerin başı yapan bir unvan yaratıldı. Üç yaş küçük kardeşi Lucius, uygun bir süre sonra aynı unvanla ödüllendirildi. Onurlarına tapınak ve heykeller dikildi. M.Ö. 1‘de, Ermenilere karşı güç verme sözü veren ve Fırat üzerindeki bir adayı teklif eden Kral Ariobarzanes ile birlikte ordu komutanı yapıldı. M.S. yılında, arkadaşı Lucius Aemilius Paullus ile birlikte Konsül seçildi. M.Ö. 1‘de Yaşlı Drusus ve Küçük Antonia‘un kızı ve akrabası Livilla ile evlendi ancak bu birliktelikten çocukları olmadı.[1]

Gaius , Parthalıların yakınlarda işgal ettiği Ermenistan’a siyasi bir görev için gönderildi. Gaius, Ermeni tahtına bir Roma kralını başarıyla yerleştirdi, ancak bir sonraki çatışmada ciddi yaralandı. 21 Şubat’ta Gaius Sezar, Roma’ya dönerken yaralarından dolayı henüz 24 yaşındayken Limyra’da öldü. Augustus’un talebi üzerine organları, Roma’ya geri gönderilerek, onlar Augustus Anıtı’na gömüldü. Bedeni için ise Limyra Antik Kenti’nde Perikles tarafından bir anıt mezar yaptırıldı. İşte Bu anıt mezarın ismi Gaius Caesar Heroon’dur.

Gaius Sezar’ın anısına yapılan Anıt mezara ait bir, kabartma. Antalya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Perikles tarafından yapılan ve M.Ö. 370-350 yılları arasında inşa edilen Heroon[1], Anıt Mezarı, üzerinde Cariatid’lerin ön ve arka sundurmasının bir İon tapınağının şeklini almış üst yapıyı desteklediği bir mezar odasının tepesinde inşa edilmiştir. Attic King Kekrops’un mezar odasının üstünde oturan Atina’daki akropoldeki Erechtheion’la bu anıtın görünüşü ve benzerlikleri çarpıcıdır.

Kelt işgalcilere karşı şehri savunmak için Ptolema kültüne adanmış, Hellenistik dönemine ait olan bu anıt mezarın (kenotafın) yalnızca temel yapısı yerinde durmaktadır. Gaius Caesar’a ait anıt mezar, bir başka örneği ve insanlık tarihinde en güçlü ve en etkili imparatorluklardan birinin imparatoru olacak adamın tarihsel önemine bir vasiyetname olarak önemine dikkatleri çekmektedir.

[1] Heroon: Antik Yunan’da kahramanlar anısına yapılan anıt yapı demektir.

Derleme/Alıntı: Silvan Güneş


[1] http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR2FpdXNfQ2Flc2Fy

[2] Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma,  Antik Akdeniz Uygarlıkları, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara, 1996, s 468, 470.