Marcus Ulpius Nerva Traianus, daha ziyade Trajan adıyla bilinen Roma İmparatoru. Roma İmparatorluğu’nun Beş İyi İmparatorundan ikincisi. İmparatorluk onun döneminde en geniş sınırlarına ulaştı. Sillyon’da öldüğü için, kentin adı bir dönem Trainapolis adıyla anıldı.

Antalya-Alanya karayolunun 29 kim’sinde, kuzey yönünde ayrılan 13 kilometrelik, stabilize bir yol vasıtasıyla ulaşılan antik kent, Perge’nin kuzeydoğusunda, denizden 12 km içerde, düz bir ova ortasından yayvan biçimli yalçın ve yüksek bir tepe üzerinde kuruldu.  Akdeniz’e kadar uzanan bir görüş açısı vardır.  İ.Ö. IV. yüzyılda kurulan kentin, Trova Savaşı’ndan sonra kurulduğu sanılmaktadır.  Sillyon Antik kenti, konumu nedeniyle bir garnizon kenti olarak Pers, Helen, Roma, Bizans ve Selçuklu çağlarını yaşadı. Roma İmparatoru Traianus Sillyon’da öldüğü için, Trainapolis adıyla da tanınan kent, Bizanslılar zamanında piskoposluk merkezi oldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillyon, Pamfilya bölgesinin başkentlerinden biriydi. İskender burasının sağlam savunmasını görünce, yön değiştirip Pamfilya’nın öbür kentleri üzerine yürümüştü.

Kazılarda bulunan eski Grek lehçeli yazıtlardan, kentin ilk Grek kolonizasyonundan önce kurulduğu, anlaşılmaktadır.

 

 

 

 

Tepenin hafif eğimli batı yönü, Helenistik Çağ’dan kalma surla çevrilidir. O dönemde surlar içinde kalan kent, Roma Dönemi’nde duvarlarını aşmıştır. Bu surları yamaç ve kuleler, kapılar ve kente çıkan yollar tamamlamaktadır. Kentin kapısı tepenin batı kısmındaki surlar üzerindedir. Ana cadde bu kapıdan başlar; asıl kent tepede batıyı ve güneyi kaplamaktadır. Aşağıda, bugün çok harap bir durumda bulunan güneybatı yönünden doğuya uzanmış, açık tarafı güneye bakan, kavisli tarafı kuzeybatıda bir stadyum ve bunun doğusunda büyücek bir hamam kalıntısı vardır. Tepeye çıkıldığında kuzeybatı yönünde ev kalıntıları ve sokaklar, batı yönünde bir Selçuklu camii, Bizans kilisesi ve sarnıç bulunmaktadır. Güneybatı etekte 8.000 kişilik tiyatro ve spor tesisleri ilginç yapılardan bazılarıdır. Stadyum, Gymnasium, kuleler, Selçuklu Mescidi, sahne kısmı kayaların çökmesiyle tamamen kaybolmuştur. Stadyumun batısında halk tarafından “sıtma pınarı” denilen suyu soğuk ve lezettli bir pınar vardır. Aşağıda Osmanlının son senelerine kadar ibadete açık kalan bir cami ve bunun yanında bir pınar vardır.

Stadyumun güneyinde surlar başlar. Bu surun ortasındaki burç çok büyük ve korunaklıdır. Bunların içinde nereye gittikleri belli olmayan gizli yollar, dehlizler vardır. Surun sona erdiği yerde bulunan platform açıklarında bir de cami vardır.

Tiyatro çevresindeki Hellenistik döneme ait taştan yapılmış binalarla büyük su sarnıçları dikkat çekmektedir.

Odeon, tiyatronun hemen yanındadır. Güneyde kayalıklara gömülü ev ve tapınak kalıntıları bulunmaktadır.

Sillyon Antik Kent, yerli ve yabancı kültür ve arkeolojik varlıkları tanıma turları kapsamında Side, Aspendos, Xatnhos, Myra ya da Perge kadar bilinmiyor. Yeterli ilginin olmadığı antik şehir, oysa kendini ziyaret edenlere o kadar zengin bir mirasa ev sahipliği yaptığını gözler önüne serecek ki… Bu konuda biraz da gerek turizm gerekse yerel yönetimler ve eğitimcilerin el birliği ile yapacakları yeni projelere ihtiyaç var. Öncelikle yerli halka çevremizi tanıtma konusunda özel bir programı başlatılması, tarihe ve tarihe mirasın hassasiyetini konusunda bir farkındalık oluşturulması ilk işimiz olmalı. Ülkemizde ören yerlerin tanıtımı konusunda en büyük adımı atacaklar arasında yerel yönetimler ve eğitimciler başrol oynayabilir ve ilk önce çevremizi tanımadan başlayarak, ören yerlerine, müzelere gezmeyi gelenekselleştirip, çocuklarımız bu konuda bilinçlendirilebilinir. Elbette böyle bir bilinç aşılamaya çalışılırken çevre bilinci yaratılarak, çocuklarımızın ve halkın tarihe olan hassasiyetleri artırılabilir.

 

Silvan Güneş

Biyografi Yazarı

 

Alıntı & Kaynak & Fotoğraflar

Yurt Ansiklopedisi S 861

  • http://www.geziantalya.com/item/sillyon-antik-kenti
  • https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Traianus_Glyptothek_Munich_336.jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Trajan&h=2261&w=1648&tbnid=4OMNaRTgIsDaqM:&q=trianus&tbnh=160&tbnw=116&usg=AFrqEzdJL9UO7zfYZepnIou8thxOLZ3LjQ&vet=12ahUKEwisjJacuJTdAhVSyKQKHdJ6B_8Q_B0wGHoECAoQFA..i&docid=vOK-L9oFZCa97M&itg=1&sa=X&ved=2ahUKEwisjJacuJTdAhVSyKQKHdJ6B_8Q_B0wGHoECAoQFA
%d blogcu bunu beğendi: