Likya Yolu - Likya Birliği - Antalya

[caption id="attachment_2885" align="alignleft" width="329"]Likya Yol Haritası Likya Yol Haritası[/caption] [caption id="attachment_2886" align="alignleft" width="410"]Likya Yolu Likya Yolu[/caption]

 

 

Likya yolu, Akdeniz’in güneybatı ucunda Teke yarımadası olarak bilinen bölgede Fethiye Ölüdeniz’den başlayıp, Antalya-Hisarçandır’a kadar uzanan 509 km uzunluğunda Türkiye’deki işaretlenmiş yürüyüş yollarından en uzun olanıdır. Tarihsel olarak Likya şehirlerini birbirine bağlayan bu antik yol,  Kate Clow organizasyonunda işaretlenip 1999 yılında bitirilmiştir. Likya yolunu dünyada eşi benzeri olmayan bir yürüyüş alanına dönüşmesinin nedeni  ise: 509 kilometre boyunca “Işık Ülkesi” Likya Uygarlığının sayısız kentleri, yerel kireç taşlarının işlenmesiyle yapılan kaya-lahit mezarları, suyolları ve daha pek çok tarihi kalıntıları saran eşsiz doğa ve deniz manzarası içerisinde gezecek olmanızdır.

Adım Adım Likya

[caption id="attachment_2887" align="alignleft" width="199"] Bir Likya şehri olan Sagalassos Antik Kentinde Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait heykelin ortaya çıkarılan ayak parçası, belki de bize bir Likya şehrinde nasıl dolaşmamız konusunda da bilgi veriyordur! Toprağa yumuşak basıp, doğaya zarar vermeden ve estetik adımlarla... [/caption]

Likya, gerçekten de adım adım gezilmesi gereken, her bir kentinde durup dinlenip anlamaya çalışılması gereken bir uygarlığın adıdır. “Antik Likya, güneyde Akdeniz, batıda Karya ve doğuda ise Pamfilya ile komşudur. M.Ö. 1. yüzyılın ortalarında ise 23 kentten oluşan “Likya Birliği” oluşturulmuştur. Bu birlik tarihteki ilk demokratik birliktir ve günümüz demokratik sistemleri için esin kaynağı olmuştur. Bu federasyonun önemli kentleri Patara (başkent), Xanthos, Pinara, Olympos, Myra ve Tlos’tur. Bunlara daha sonra Phaselis de eklenmiştir.

Likya Kentlerine Ait Bazı Küçük Kentler

Teke Yarımadası’nda Likya Birliği’ne ait daha küçük kentler de bulunmaktadır. Bu kentler sistemli kazılardan, sikkelerden ve yazıtlardan bilinmektedir. Bunların arasında Andriake, Sura, Kyaenai, Limyra, Theimmusa, Simena, Istlada, Trebewana-Trebenna-Trebende ya da Tresena Antik Kenti ve Aperlae Antik Kentleri de bulunmaktadır. Bu seri adaylık önerisi, dünyada sadece bu bölgede yaşamış ve yok olmuş olan Likya Uygarlığına aittir. Patara’daki Parlamento binası, Likya kaya mezarları, kale kalıntıları, toplumun inanç sistemlerini yansıtan tapınak kalıntıları, Likyalıların toplumsal hayatları ile ilgili bilgiler veren kent kalıntıları gibi benzersiz kalıntıları içermektedir. Likya parlamentosunun yapısı, kentlerin büyüklük ve nüfusuna oranlı olarak belirlenen temsilci sayısı antik dünyada benzersizdir. Antik Likya Uygarlığı Kentleri bu nitelikleri ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilmektedir.” (1)

Likyalıların şehirleri, anaerkil toplum yapısına sahip bir toplum olarak gelenekleri, destanlaşan özgürlüklerine düşkünlükleri,  kurdukları şehirlerde de kendisini yansıtmaktadır.

[caption id="attachment_2905" align="alignleft" width="300"] Patara Antik Tiyatrosu ve Likya Birliği Meclis Binası[/caption] [caption id="attachment_2890" align="alignleft" width="254"]Likya Birliği Meclis Binası Likya Birliği Meclis Binası[/caption] [caption id="attachment_14662" align="alignleft" width="300"]Likya Yolu Likya Yolu[/caption]

 

[caption id="attachment_2892" align="aligncenter" width="612"]   Likya Birliği Meclis Binası[/caption] [caption id="attachment_2907" align="aligncenter" width="602"] Likya Birliği Meclisi[/caption]

Likya Birliği, Patara Antik Kentinde, antik tiyatronun hemen kuzeyindedir. Doğuya yönelik cephesi agoraya bakan yapı, 42.80 x 32.60 m. ölçüleriyle Antik Anadolu’nun en büyüklerinden biridir. Yapımı M.Ö.2.yy'da Likya Birliği’nin resmi olarak kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Roma Çağı içinde birkaç yapı evresi daha geçirmiş ve aynı zamanda odeion işlevini de üstlenmiştir. 20 sıralı caveası ile yaklaşık 1400 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Olasılıkla M.S. 4.yy'da Patara’yı kuşatan sur duvarlarının içine alınarak bir burç gibi kullanılmıştır. Bu meclis; ünlü düşünür Montesquieu’nün  “Yasaların Ruhu” adlı kitabında yönetim biçimini demokrasi bağlamında “Antik Dünyanın En Mükemmeli” olarak övdüğü Likya Birliği'nin Meclis binasıdır. Restorasyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmıştır.(2)

Likya'yı Gezmeden Bilemezsin

[caption id="attachment_2894" align="alignleft" width="300"]Likya Yol Haritası Likya Yol Haritası[/caption]

Likya yolu, tatilini farklı geçirmek için tarih, değişik tecrübeler ve özel anılar biriktirmek için çok turizm alanında da önemli bir kapıyı bizlere açmaktadır. Yol boyunca yaşayan Anadolu köyleri ve yol üstüne kurulmuş tesisleri ise, doğa ve tarih severleri beklemektedir.

Bundan sonraki yazımda, bu yol güzergahını ve Likya Kentlerini sizlere tanıtacağım...

Silvan Güneş

Biyografi Yazarı

Kaynak ve Alıntılar:

02.07.2021