Soura Antik Kenti / Likya Birliği

[caption id="attachment_4443" align="alignleft" width="257"]Soura Antik Kenti'nin Muhteşem Kaya Mezarları Soura Antik Kenti'nin Muhteşem Kaya Mezarları[/caption]

[caption id="attachment_14993" align="alignleft" width="300"]Soura Antik Kenti Soura Antik Kenti[/caption]
[caption id="attachment_4440" align="alignleft" width="291"]Soura Antik Kenti'nin bazı kamusal kalıntıları ayağa kaldırılmayı bekliyorlar. Soura Antik Kenti'nin bazı kamusal kalıntıları ayağa kaldırılmayı bekliyorlar.[/caption]
[caption id="attachment_4448" align="alignleft" width="259"]Soura Antik Kenti'nde tipik bir kaya mezarı. İnsan bu yapıya baktıkça eskiden insanların mabet anlayışının daha sonra farklı dinlere mimarisiyle d ene şekilde evrildiğini bizlere yeterince anlatıyor. Sizce de kiliseler sonra da camiler bu mimariden nasibini almamış mı? Soura Antik Kenti'nde tipik bir kaya mezarı. İnsan bu yapıya baktıkça eskiden insanların mabet/tapınak anlayışının daha sonra farklı dinlere mimarisiyle d ene şekilde evrildiğini bizlere yeterince anlatıyor. Sizce de kiliseler sonra da camiler bu mimariden nasibini almamış mı?[/caption]

Soura Antik Kenti, MÖ IV. yüzyılda varlığını sürdürmüştür. Antalya, Kale ilçesine (Demre) 6 km. uzaklıktaki Sura Köyü’nün yakınındaki, Myra Antik Kenti'ne yakın bir harabedir. Lykia (Likya) Birliği içinde 2 oy hakkı olan Soura Antik Kenti, Çayağzındaki Andriake harabelerinin hemen üzerindedir. Bugün Kaş’a giden yol, Sura Antik Kentinin içinden geçmektedir. Bazı kaynaklarda Sourai-Sura adıyla veya Sura adıyla anılır. Andriake’den Kaş’a giden yolda buradan geçmektedir. Soura, Hellen dilinde “Soura halkı” anlamında bir sözcüktür.

 

 

 

 

Soura Antik Kenti Federasyonun Kehanet Merkezdir Apollon Tapınağı En Önemli Mabetlerindendir

Soura Antik Kenti’nin sahip olduğu akropol oldukça küçüktür ve çevresi surlarla örülmüştür. Kuzeyde bulunan surlar dikdörtgen yapılarıyla hala ayaktayken güney yöndeki surlar hiçbir kalıntı bırakmadan yıkılmıştır.

Akropolün batısında, derin bir vadi içerisinde bir Apollon Tapınağı bulunmaktadır. Antik dönemde federasyonun “kehanet” merkezi de olan Soura Antik Kenti’nde Apollon Tapınağı kalıntıları, akropol, lahitler ve kaya mezarlarını görebilirsiniz. Hatta Soura’da bulunan üstü lahit olan anıtsal mezar Likya’daki en büyük lahit olarak biliniyor.  Kayaya oyulmuş olarak kalan basamaklar, akropolden buraya merdivenlerle inildiğini göstermektedir. Tapınak in antis[1] planlı, dor nizamındadır. Arka cephede triglif[2] ve metop sırasının bir bloğu hâlâ görülebilir.

[caption id="attachment_4449" align="alignleft" width="362"]Soura Antik Kenti'nde Apollon Tapınağı kehanet Merkeziydi Soura Antik Kenti'nde Apollon Tapınağı kehanet Merkeziydi[/caption]
[caption id="attachment_4438" align="alignleft" width="367"]Soura Antik Kentinde üstü lahit olan anıtsal mezar, Likya’daki en büyük lahit olarak biliniyor. Soura Antik Kentinde üstü lahit olan anıtsal mezar, Likya’daki en büyük lahit olarak biliniyor.[/caption]
[caption id="attachment_4437" align="alignleft" width="358"]Soura Antik Kenti Likya’nın en büyük lahit lahtine sahip. Soura Antik Kenti Likya’nın en büyük lahit lahtine sahip.[/caption]
[caption id="attachment_14997" align="alignleft" width="327"]Soura kaya mezarları Soura kaya mezarları[/caption]

Soura Antik Kenti'nde Rahipler Kehanet Aracı Olarak Balıkları da Kullanıyorlardı

Soura Antik Kenti'nde kehanetin yapıldığı su kaynağı akropolün hemen dibinde bulunmaktadır. Rahipler burada et dolu şişleri suya batırarak balıkların eti yiyip yememesine göre kehanette bulunuyorlardı. Tapınağın gerisinde oldukça harap durumdaki Bizans kilisesinin yıkıntıları görülmektedir. Asfalt yoldan vadiye bakıldığında bu yapılar bu güzel vadi içinde izlenebilmektedir. Soura Antik Kenti'ne çok yakın bir yerleşme yeri de aynı yol üzerinde, birkaç km ilerideki Gürses’teki "Trabenda Antik Kenti"dir. Antik ismi ve tarihi hakkında pek bilgimiz olmayan bu şehirde de sur kalıntıları ve lahitler vardır. Lahitlerin büyük çoğunluğu Roma Devri’ne aittir. MÖ V. yüzyıla ait kabartma figürlü lahit Lykia (Likya) tipindedir. Akropol doğu ve batıdan sur duvarları ile çevrilidir.

[caption id="attachment_4444" align="alignleft" width="228"]Soura Antik Kenti'nin lahitleri, tipik  Likyalılar olduklarını nasıl da ele veriyor. Soura Antik Kenti'nin lahitleri, tipik Likyalılar olduklarını nasıl da ele veriyor.[/caption]
[caption id="attachment_4436" align="alignleft" width="300"]Soura Antik Kenti veya diğer antik kentlerdeki lahitler mutlaka halkın dpğal koruması altına alınacak kadar bir eğitimin, anlayışın halkta taban bulmadığı müddetçe, korkarım bir 100 yıl sonra bunlardan da  geriye bir şey kalmayacak. Soura Antik Kenti veya diğer antik kentlerdeki lahitler mutlaka halkın dpğal koruması altına alınacak kadar bir eğitimin, anlayışın halkta taban bulmadığı müddetçe, korkarım bir 100 yıl sonra bunlardan da geriye bir şey kalmayacak.[/caption]

Soura Antik Kenti'nde Apollon'un Kehanetleri

Antik tarihçilerin Soura’nın Apollon’un kehanet merkezlerinden biri olduğunu ileri sürmelerinin dışında, elimizde Soura hakkında yeterince bilgi yoktur.  Lykia’nın diğer kentleri gibi MÖ IV. yüzyılda varlığını sürdürmüştür.

Kentin akropolü oldukça küçük bir alan kapsamış ve kalın bir surla çevrelenmiştir. Sur duvarları kuzeyde dikdörtgen şeklinde bir kaleyi oluşturur. Güney yönündeki kulenin hiçbir iz bırakmadan yıkıldığı sanılır. Surlara bitişik odalar ve bunların açıldığı koridorlara diğer kentlerde rastlanamamıştır.

Soura Antik Kenti'nde Lykçe Yazılı Heykel Kaidesi Apollon Sorias Kültünü Yansıtmaktadır

Akropolün güney-doğu köşesinde kayalara oyulmuş, Lykçe yazılı bir heykel kaidesi ile Apollon Sorias kültünü yansıtan rahip listelerini içeren bir stel dikkati çekmektedir. Akropolün batısındaki Apollon mabedine kayalara oyulmuş merdivenlerle çıkılmaktadır. Yan duvarların öne doğru çıkarılıp uzantıları arasına iki sütunun yerleştirildiği İn antis plânlı, dor üslûbundaki mabedin hemen yanı başında da kehanetin yapıldığı kaynak suyu vardır. Mabedin arkasındaki alanda ise yıkılmış bir Bizans kilisesinin kalıntıları bulunmaktadır.

[caption id="attachment_4442" align="alignleft" width="287"]Soura Antik Kenti Soura Antik Kenti[/caption]
[caption id="attachment_4439" align="alignleft" width="349"]Soura Antik Kenti'nde Likya Uygarlığı lahitleriyle de kendini hissettiriyor. Soura Antik Kenti'nde Likya Uygarlığı lahitleriyle de kendini hissettiriyor.[/caption]
[caption id="attachment_4477" align="aligncenter" width="308"]Soura Antik Kenti'nde aslan başlı bu lahit belki de şimdiye kadar gördüğümüz lahitlerin içerisinde en farklı olanı. Soura Antik Kenti'nde aslan başlı bu lahit belki de şimdiye kadar gördüğümüz lahitlerin içerisinde en farklı olanı.[/caption]
[caption id="attachment_4484" align="alignleft" width="280"]Soura Antik Kenti Likya'nın en görkemli anıt lahdine sahip. Soura Antik Kenti Likya'nın en görkemli anıt lahdine sahip.[/caption]
[caption id="attachment_4452" align="aligncenter" width="463"]Soura Antik Kenti bir kaya anıt mezarı. Böylesi değerli bir sahip olduğumuzu göstermek istiyorsak onlara sahip çıkmalıyız. Soura Antik Kenti bir kaya anıt mezarı. Böylesi değerli bir sahip olduğumuzu göstermek istiyorsak onlara sahip çıkmalıyız.[/caption]
[caption id="attachment_4482" align="alignleft" width="386"]Soura Soura[/caption]
[caption id="attachment_4478" align="alignleft" width="161"]Soura Soura[/caption]

Silvan Güneş

Biyografi Yazarı

Alıntı & Kaynak & Fotoğraflar

https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=DMebhpRcYnQ

http://www.tripmondo.com/turkey/malatya/battalgazi/videos-from-battalgazi/

http://yalcin.eu/index.php/tr/likya-kesif-rehberi/antik-sehirler-map/soura-tr


[1] İn antis: Ante duvarları arasında tek sütun bulunan tapınak tipidir. Arkaik Dönem’de ve çok seyrek rastlanır.

[2] Triglif, klasik mimaride Dor frizinin dikey olarak kanalize edilmiş tabletleri için kullanılan mimari bir terimdir. Dolayısıyla Dor frizindeki triglifler arasındaki dikdörtgen oyuklara “metop” denir. Kanallar arasındaki yükseltilmiş boşluklara Latince femur, Yunancada ise meros denilmektedir.

02.07.2021