Kızılay Haftası 2019 – Kızılay Neler Yapıyor?

Kızılay Haftası 2019 – Kızılay Neler Yapıyor?

Her yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri, ülkemizde Kızılay Haftası olarak kutlanıyor. 1868 yılında kurulan bir buçuk asırlık bir çınar olan Kızılay’ın tarihçesini geçen sene sizinle şu yazıda paylaşmıştık. Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne devletin ve milletin en önemli değerlerinden biri olan Kızılay, bugün yalnızca kan hizmetleri değil 10 farklı ana alanda hizmet veren uluslararası boyuta gelmiş bir kuruluş. Bu yıl kuruluşunun 151. Yılını kutlayan kurum adına kutlanan 2019 Kızılay Haftası’nda 2019 yılında Kızılay ne durumda, neler yapıyor ve hangi alanlarda faaliyet gösteriyor, detaylı incelemeye çalışalım.

Kızılay Kan Hizmetleri

Elbette Kızılay denilince akla hemen kan bağışı ve kan temini geliyor. Biz de Kızılay’ın faaliyet alanlarına kan hizmetlerinden başlayalım. Kan tedariği ve bunun organizasyonunda ülkemizde tek yetkili yasal kurum olan Kızılay, bugün kan bağış merkezleri ve bölge kan merkezlerinin yanında mobil kan bağış araçlarıyla da gönüllü ve sürekli bağışçılardan kan sağlamaya devam ediyor. Bu organizasyon kabiliyeti ile Kızılay, ülkenin kan ihtiyacının tamamını tedarik eden bir hedefe sahip. Kan bağışlarının yanında hayati öneme sahip olan ilik nakli ve kök hücre tedavisi için de Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirilen TÜRKÖK projesi kapsamında bağışlar aynı merkezler tarafından yürütülüyor. Kan vermenin insan sağlığına yararlı etkilerinin yanında hem kan bağışçısı hem de ilik donörü olarak hayat kurtarmaya yardımcı olmak da çok önemli. Türk Kızılay bugün tüm ülke genelinde 18 adet Bölge Kan Merkezi, 67 adet kan bağış merkezine sahip. Bu sabit merkezlerin yanında tam donanımlı 300’den fazla mobil kan bağışı aracı da şehirlerin merkezi noktalarında her gün hizmet veriyor. Kan ihtiyacı olan kişilerle ilik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen tüm hastaların ilk kurtarıcısı, yurttaşların desteği ile Kızılay olmaya devam ediyor.

Kızılay Haftası 2019 – Kızılay Neler Yapıyor?
Kızılay Yardım ve Lojistik Destekleri

Kızılay, savaşta tıbbi yardım sağlama amacıyla kurulan bir organizasyon. Her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz kan tedariği ve bağışı konusu, Kızılay işleyişinde öne geçse de tıbbi ve sosyal yardım ile lojistik hizmetleri de Kızılay’ın ana faaliyet konusunda yer almaya devam ediyor. Kızılay’ın yardım faaliyetlerinde öncelikle afetlerde müdahale konusunu ele alalım.

Kızılay, ülke genelinde afetlere müdahale ve afet lojistik sistemleri ile dünyadaki en iyi örgütlenmelerden biri durumundadır. Afet Risklerinin Azaltılması Günü ile ilgili bu ay yayınladığımız şu yazıda da detaylı olarak ele aldığımız gibi, yaşanacak her türlü afetin sonrasında hızlı, güvenli ve organize bir lojistik destek, hayati önem taşıyor. Kızılay da bu alanda, yıllar içinde edindiği tecrübe ile teknolojiyi birleştirerek güçlü bir hizmet sunuyor. Kızılay, yurt içinde afet sonrasında acil beslenme yardımı sunarken acil barınma konusunda da devlet kurumları ile işbirliği içinde aksiyon alıyor. Kızılay’ın dünya çapında bir değere sahip olan afet müdahale örgütlenmesi; 9 Bölgesel, 23 Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerinden oluşuyor ve bu sayede nerede ihtiyaç varsa süratle ulaşım sağlanıyor. Kızılay, acil beslenme yardımı çerçevesinde mobil ekmek fırını, mobil mutfak, mobil ikram araçlarına sahip. Acil barınma alanında ise doğrudan Kızılay’ın bünyesinde yer alan Ankara ve Erzincan’daki çadır işletmesi ve üretim atölyeleri var. Bu şekilde afet sonrasında ihtiyaca yönelik özel üretim çadırlar da sağlanabiliyor. 1954 yılında kurulan bu işletmeler, 2005 yılında ticari işletme statüsü elde etmiştir. Türk Kızılayı Çadır Üretim Tesisleri olarak faaliyet gösteren işletmeler,  en modern teknolojilerle ihtiyaca en uygun barınma sistemlerini, ihtiyaç olan yerlere hızla ulaştırmayı hedefler. Kızılay’ın bu işletmelerden elde ettiği fazla gelir ise yine Kızılay bünyesindeki sosyal yardım ve afet müdahale alanı bütçesine aktarılıyor. Yani, kendi kendine yeten bir yapı söz konusu. Türk Kızılay, afet sonrası yardım ve müdahale alanında yalnızca Türkiye değil son 10 yılda 138, tarihi boyunca toplam 147 ülkeye elini uzatmış bir kurum.

Kızılay İnsani ve Sosyal Yardımlar

Yukarıda değindiğimiz gibi Türk Kızılay, sadece ülkemizde değil yurt dışında da hükümetin politikaları ile uyumlu bir şekilde ihtiyacı olan herkese destek olmaya çalışıyor. Filistin’den Sudan’a Endonezya’dan Somali ve Pakistan’a kadar pek çok ülkede insani yardımlar gerçekleştirirken kalıcı konut, okul, toplum merkezi, ibadethane gibi kalıcı binaların yapımı ile geçim kaynaklarının temini ve desteklenmesi yönünde önemli roller oynamıştır.

Kızılay, yurt içinde ise ihtiyaç sahiplerinin geçici ve/veya kalıcı olarak yanlarında olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde Kızılay şubeleri ile birlikte Kızılay’ın yönetiminde 13 aşevi, 3 huzurevi, 8 öğrenci yurdu ve 5 giyim yardım merkezi ile birçok kimsesizler evi bulunuyor. Kurban Kesimi Kampanyası, Adak Kurban Kesimi, Özel Eğitim Sınıfları Projesi , Zekat Sevgi Bohçası gibi sosyal yardım projeleri ve alınan bağışlarla oluşturulan gıda paketleri sayesinde Kızılay, ulaşabildiği en ücra noktaya kadar ulaşmayı amaçlıyor.

Kızılay Haftası 2019 – Kızılay Neler Yapıyor?

Kızılay’ın kuruluş amacı olan tıbbi yardımlar alanında günümüzdeki duruma gelince. Bugün hem devlet hem de özel sektörün tıp ve hastane alanında sunmuş olduğu geniş bir hizmet yelpazesi mevcut. Kızılay da bu yelpazeye Konya ve Kayseri’de kurulu hastaneler ve İstanbul’da yer alan 1 hastane ve 2 tıp merkezi ile katkı sağlıyor. En modern cihazları ve deneyimli sağlık kadrosu ile herkese uygun ücretlerle en iyi sağlık hizmeti sunan Kızılay, olağanüstü tüm durumlarda da sağlık hizmetini sunmak için hazırlık yapmayı sürdürüyor.

Kızılay, kendi üzerine aldığı bir görev olarak da Türkiye’de kayıt altında olan ve yardıma muhtaç durumdaki tüm yabancılara düzenli yardımlar sağlıyor. İlgili bakanlıklar ve devlet kurumları ile koordineli bir biçimde Türk Kızılay Göç Hizmetleri Direktörlüğü tarafından yürütülen bu hizmetler, başta son dönemde iç savaşın yaşandığı Suriye’den gelen mülteciler olmak üzere tüm yardıma muhtaç mültecileri kapsıyor. Bu yardımlar, yalnızca ayni ve nakdi yardımlarla sınırlı değil. Çocuk nüfusa yönelik meslek ve dil kursları, çocuk koruma, psikososyal destek gibi hizmetlerin bulunduğu toplum merkezleri, Kızılay organizasyonunda faaliyet yürütüyor.

Bir Kızılay İştiraki: Kızılay Maden Suyu

Hem yurt içi hem de yurt dışında her türlü maddi ve manevi olumsuzluklarda yardım gücü ve ülkenin kan ve ilik merkezi olmanın yanında hemen herkesin aşina olduğu Kızılay Maden Suyu markası da Türk Kızılayı’na ait. 17 Ekim 1926 tarihinde gelir getirmesi ve kamu yararına kullanılması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kızılay’a bağışlanan işletmenin Afyon ve Erzincan’da bulunan tesisleri, yılda 1 Milyar 100 Milyon şişe üretim kapasitesine sahip. Gelir fazlası yani kar, yine Kızılay’ın sosyal yardım ve afet müdahale hizmetleri bütçesine aktarılıyor. Kızılay’a kan bağışı yapmak, ilik donörü olmak, maddi bağışlar ve gönüllü çalışmanın yanında maden suyundan içmek de bir katkı sunmak anlamına geliyor.

Kızılay Haftası 2019 – Kızılay Neler Yapıyor?

10 ayrı alanda faaliyetle günümüzün en modern teknolojilerini kullanarak tüm dünyaya yardımlar sağlayan 150 Yıllık bir çınar; Kızılay. 29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası kutlu olsun.

Kaynaklar

https://www.kizilay.org.tr