DELPHIN IMPERIAL SATINALMA DEPARTMANI

Satın alma departmanı olarak otelimizin standart ve kalite yönetimi doğrultusunda hem uygun maliyetli hem de kaliteli ürün ve hizmet verilmesidir. Satın alma departmanı olarak kısaca görev tanımı;

 • Birimlerden gelen satın alma taleplerini karşılanmasını sağlamak.
 • Satın alınacak girdileri Onaylı Tedarikçi Listesindeki tedarikçilerden veya tedarikçilik şartlarını karşılama konusunda yeterli bulunmuş tedarikçilerden yapmak.
 • Satın alma tekliflerini almak.
 • Satın alma siparişlerini vermek, siparişlerin takibini yapmak.
 • Tedarikçi performans değerlendirmesini yapar.
 • Satın alma yapılabilecek muhtemel tedarikçileri belirlemek.
 • Tedarikçi değerlendirme konusunda Yönetim Temsilcisi ile işbirliği yapmak ve performans raporları hazırlanılması ve sunulmasıdır.
 • Alınan hizmet ve ürünlerin işletme kalite politikasının uygunluğu , (tedarikçilerin seçimi) işletmenin yönetici seviyesinde temsil hakkını en iyi şekilde kullanması (piyasada güven ve itibar yaratma), ve bunların sonunda bütün departmanlarla bire bir ilişkisi olması nedeniyle iş yerinde rasyonel davranış göstermek ast- üst ilişkilerini düzenlemek Satınalma Müdürlüğünün felsefesidir
 • İşyerinde yapılmış olan risk değerlendirilmesi, acil durum planı doğrultusunda konulmuş olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara uygun olarak çalışmak .
 • Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği yönetim sistemi ile ilgili prosedür ve talimatların uygulanması sağlamak.
 • İşyerinde bulunan sağlık ve güvenlik işaretlerine uymak.
 • Departmanında ki uygulamaların Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği Politikasına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak.
 • Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili hedefler belirlemek, takibini yapmak, gerektiğinde düzeltme ve iyileştirmeler yapmak
 • Cömertoğlu Otelcilik Tic. ve A.Ş.’yi tesis içinde ve dışında en iyi şekilde temsil etmek.

SATINALMA MÜDÜRÜ GÖKAY ÖZBEK [caption id="attachment_5200" align="alignnone" width="703"]Satın Alma Müdürü Gökay Özbek Satın Alma Müdürü Gökay Özbek[/caption] Şirketimizin Satın alınması gereken malzemelerin fiyat teklifleri ve ödeme koşulların araştırılmasıyla Satın alma Koordinatörün onayını alarak satın almayı gerçekleştirir. Firma seçimlerini yaparken entegre politikamız doğrultusunda faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli olarak tercih edilmesini sağlamak. Satın alma ile ilgili yazışmaları yönetmelik gereği yapar. Satın alma Prosedürü ve talimatları doğrultusunda ihtiyaçların temini, satın alınması işlemlerini yapar. Satıcı firmaları araştırır, satıcı teklifleri toplar, fiyatı, ödeme, teslim şartları ve kaliteleri içeren bir portföy oluşturur. Şirketin aynı gün dışardan satın alınması gereken teknik ağırlıklı taleplerin ve tekliflerin araştırmasını yapmak. Piyasa takibini yaparak zamanında uygun fiyat ve kalitedeki malları temin eder. Departman Müdürleri ile koordineli olarak stok miktarı tespiti yapar. Satın alınması yapılan malzeme faturalarının kontrollerini yapar. Dışardan teslim alınan ürünlerin ve faturalarının eksiksiz işletmeye ulaştırılmasını ve gerekli departmanlara tesliminin sağlanması. Satın alınan malzemelerin sipariş formunda belirtilen fiyatların uygunluğunu kontrol eder ve bir önceki alımlarla karşılaştırmasını yapar. Toplu malzeme alımlarında Satın alma Koordinatör ile koordineli çalışır. Alınan hizmet ve ürünlerin işletme kalite politikasının uygunluğu , (tedarikçilerin seçimi) işletmenin yönetici seviyesinde temsil hakkını en iyi şekilde kullanması (piyasada güven ve itibar yaratma), ve bunların sonunda bütün departmanlarla bire bir ilişkisi olması nedeniyle iş yerinde rasyonel davranış göstermek ast- üst ilişkilerini düzenlemek Satınalma Müdürlüğünün felsefesidir. SATINALMA MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA SEZER [caption id="attachment_5203" align="alignnone" width="699"]Satın Alma Müdür Yardımcısı; Mustafa Sezer Satın Alma Müdür Yardımcısı; Mustafa Sezer[/caption] Satınalma müdürü olmadığı zamanlarda yerine vekalet etmek. Şirketimizin satınalması gereken teknik ağırlıklı malzemelerin fiyat teklifleri ve ödeme koşullarının uygun firmaların araştırılmasıyla satınalma müdürünün onayına sunmak ve satınalmayı gerçekleştirmek. Satınalma ile ilgili yazışmaları yönetmelik gereği yapmak. Dışardan teslim alınan teknik ağırlıklı malzemelerin ve faturalarınının eksiksiz işletmeye ulaştırılmasını ve gerekli departmanlara tesliminin sağlanması. Piyasa takibini yaparak zamanında uygun fiyat ve kalitedeki malları temin eder. Departman Müdürleri ile koordineli olarak stok miktarı tespiti yapmak. Satın alımı yapılan malzeme faturalarının kontrollerini yapmak. SATINALMA ŞEFİ ZEYNEP ERDEM [caption id="attachment_5204" align="alignnone" width="700"]Satın Alma Şefi; Zeynep Erdem Satın Alma Şefi; Zeynep Erdem[/caption] Satınalma müdür ve satınalma müdür yardımcısı olmadığı zamanlarda yerine vekalet etmek. Şirketimizin satınalınması gereken malzemelerin fiyat teklik ve ödeme koşullarının araştırılmasıyla satınalma müdürünün onayına sunmak ve satınalmayı gerçekleştirmek. Satınalma ile ilgili teklif alıp sipariş vermek. Satınalma Prosedürü ve talimatları doğrultusunda ihtiyaçların temini, satın alınması işlemlerini yapmak. Satıcı firmaları araştırır, satıcı teklifleri toplar, fiyatı, ödeme, teslim şartları ve kaliteleri içeren bir portföy oluşturur. Piyasa takibini yaparak zamanında uygun fiyat ve kalitedeki malları temin eder. Departman Müdürleri ile koordineli olarak stok miktarı tespiti yapar. Tedarikçi firmalardan aylık fiyatları toplayarak karşılaştırma yapıp satınalma müdürü ve diğer çalışma arkadaşlarını bilgilendirmek. Piyasa takibini yaparak zamanında uygun fiyat ve kalitedeki malları temin etmek. Satın alımı yapılan malzeme faturalarının kontrollerini yapmak. Fatura kontrol departmanından gelen fiyat farkı faturalarını kontrol etmek. Satın alınan malzemelerin sipariş formunda belirtilen fiyatların uygunluğunu kontrol eder ve bir önceki alımlarla karşılaştırmasını yapmak. Toplu malzeme alımlarında firma ve fiyat araştırmalarını gerçekleştirip satınalma müdürünün onayına sunmak. Yıllık olarak yapılan anlaşmaların satınalma programına kaydetmek. Alınan hizmet ve ürünlerin işletme kalite politikasının uygunluğu , (tedarikçilerin seçimi) işletmenin yönetici seviyesinde temsil hakkını en iyi şekilde kullanması (piyasada güven ve itibar yaratma), ve bunların sonunda bütün departmanlarla bire bir ilişkisi olması nedeniyle iş yerinde rasyonel davranış göstermek ast- üst ilişkilerini düzenlemek Satınalma Müdürlüğünün felsefesidir. SATINALMA MEMURU GÖZDE KAYA ÖZKAN [caption id="attachment_5201" align="alignnone" width="700"]Satın Alma Memuru; Gözde Kaya Satın Alma Memuru; Gözde Kaya[/caption] Şirketimizin Satın alınması gereken malzemelerin fiyat teklifleri ve ödeme koşulların araştırılması satınalma şefinin onayına sunmak. Satınalma şefinin düzenlediği aylık fiyat araştırmalarına istinaden satınalma taleplerinin firma ve fiyatlandırılmasını yaparak onaya sunmak. Onaylanan siparişlerin satıcı firmalara mail ve fax yoluyla siparişleri geçmek. Satınalma ile ilgili yazışma ve dosyalamaları yönetmelik gereği yapmak. Satınalma Prosedürü ve talimatları doğrultusunda ihtiyaçların temini, satın alınması işlemlerini yapmak. Satıcı firmaları araştırır, satıcı teklifleri toplar, fiyatı, ödeme, teslim şartları ve kaliteleri içeren bir portföy oluşturmak ve satınalma şefinin onayına sunmak. Yıllık olarak yapılan anlaşmaların satınalma şefi ile koordineli olarak satınalma programına kaydetmek. Fatura kontrol departmanından gelen fiyat farkı faturalarını kontrol etmek. Satın alınan malzemelerin sipariş formunda belirtilen fiyatların uygunluğunu kontrol etmek. Alınan hizmet ve ürünlerin işletme kalite politikasının uygunluğu , (tedarikçilerin seçimi) işletmenin yönetici seviyesinde temsil hakkını en iyi şekilde kullanması (piyasada güven ve itibar yaratma), ve bunların sonunda bütün departmanlarla bire bir ilişkisi olması nedeniyle iş yerinde rasyonel davranış göstermek ast- üst ilişkilerini düzenlemek Satınalma Müdürlüğünün felsefesidir SATINALMA MEMURU HÜSEYİN YAŞAR [caption id="attachment_5202" align="alignnone" width="702"]Satın Alma Memuru; Hüseyin Yaşar Satın Alma Memuru; Hüseyin Yaşar[/caption] Şirketimizin satınalması gereken teknik ağırlıklı malzemelerin fiyat teklifleri ve ödeme koşullarının uygun firmaların araştırılmasıyla satınalma müdürünün onayına sunmak ve satınalmayı gerçekleştirmek. Dışardan teslim alınan ürünlerin ve faturalarının eksiksiz işletmeye ulaştırılmasını ve gerekli departmanlara tesliminin sağlanması. Dış satınalma personeli ile birlikte koordineli olarak çalışmakta ve yapılan çalışmaları  satınalma müdürlerine rapor vermek.   SATINALMA ŞOFÖRÜ ULAŞ KOÇ Şirketimizin satın alınması gereken teknik  malzemelerin gün içinde satınalma müdür yardımcısıyla koordineli olarak fıyat teklıfı alıp ürünlerin temin etmek. Dışardan teslim alınan teknik ağırlıklı malzemelerin ve faturalarınının eksiksiz işletmeye ulaştırılmasını ve gerekli departmanlara tesliminin sağlanması. Satınalma Prosedürü ve talimatları doğrultusunda ihtiyaçların temini, satın alınması işlemlerini yapar. www.delphinhotel.com

02.07.2021