Dünya Gençlik Günü 12 Ağustos – Gençlik Her Şeydir!

12 Ağustos Dünya Gençlik Günü 2019

1999 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından 12 Ağustos tarihi, Dünya Gençlik Günü olarak kabul edildi. Tıpkı ülkemizde kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi gençliğin öne çıkarıldığı ve gençlerin kutlandığı bir dünya günü, 12 Ağustos tarihi. Peki, gençlik derken ne kastediyoruz? UNICEF gibi uluslararası kurumların çocuk için yaptığı bir yaş tanımı var. Gençliğin yaş tanımı nedir? Genç olmak ya da gençlik olarak bir grubu ifade etmek, esasen kesin bir yaş tanımını tarif etmiyor. Ancak genel anlamda dünyada 65 yaş üstünün yaşlı olarak kabul edildiği ve 18 yaşın da çocukluktan çıkışı olduğu düşünüldüğünde ve araya bir de orta yaş tanımı konulduğunda 18 – 30 aralığı genç olarak adlandırılabilir. Diğer yandan gerek insan ömrünün uzaması ve nesillerin ortalama 10-15 yıl daha ileri atması ile 45 yaşına kadar da bu tanım esnetilebilir. Yaş alanında durum böyle ama konu tabi ki yaş değil. Şimdi gelin, 12 Ağustos Dünya Gençlik günü vesilesiyle genç kavramı ile gençliğe ve dünyada genç olmanın günümüzde ne anlama geldiğine bakalım.

Gençlik ve Genç Olmak Nedir?

Genç kelimesinin TDK sözlüğünde sıfat olarak tanımı yapılmış tam 5 anlamı mevcut. Bu tanımlar her ne kadar birbirini tamamlayan ya da yakın duran biçimlerde görünse de aslında genç olmanın yönünü anlatma açısından farklı yollar sunuyor. Bu anlamları, TDK şu cümlelerle yapmış: “Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı, Gelişmesini tamamlamamış olan, Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç, Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy, Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan.” Bu 5 tanımın her biri de günlük hayatımızda genç kelimesini kullanırken başvurduğumuz örnekler değil mi? Hiç biri aslında birbirinin zıttı ya da farklı bir anlamı değil tamamlayıcısı pozisyonunda. Yani, genç demek; yaşam enerjisi yüksek, henüz tam gelişimini bitirmemiş, dinç, geçmişi uzun olmayan ve haliyle az tecrübeli bir anlam taşıyor. İlk bakışta kulağa eksiklik ya da olumsuzluk olarak gelen bazı tanımlar da aslında büyük avantaj anlamı taşıyor. Çünkü bir insanın geçmişinin uzun olmaması, çok fazla deneyim yaşamaması ve gelişimini tamamlamamış olması, onun yeniliğe ve öğrenmeye açık olması anlamına gelir. Çok fazla deneyim sahibi ve gelişimini tamamladığı kabulü ile yaşayan insanların yaşam enerjileri, merakı ve yenilik talebi düşük olur. Oysa toplumun sonsuz biçimde buna ihtiyacı var. Bundan dolayı gençlik her zaman insanların umudu olmuştur; Değişim ve Gelişim için.

12 Ağustos Dünya Gençlik Günü 2019

Yazımızın girişinde genç tanımını yaş bazında yapmaya çalıştık ama devamında da eklediğimiz gibi gençlik esasen ruhta yani insanın hayata bakışında olduğu için gençliğin yaşa sıkıştırılması sürdürülebilir değil. Örneğin 50 yaşında bir insanın değişime ve gelişime açık olması, merakını ve yaşam enerjisini yüksek tutması, dogma ve kalıp fikirlerle değil sorgulanmış öğrenimlerle yaşamına yön vermeye çalışması, onu genç yapacaktır. Yaşın etkeni, yaşanmışlık süresinin kısalığı nedeniyle bu özelliklerin zaten var oluşu ile fizyolojik durumun kişiye verdiği doğal enerjidir. Ancak bir insan çok erken mesela 20’li yaşlarında kendisini dış dünyaya kapatacak kararlar alır, o güne kadar kendisine dayatılan ya da ezberletilen bilgileri, hayatının geri kalanı için yeterli görürse o zaman yaş olarak genç ancak kafa olarak ihtiyar olacaktır. Dolayısıyla 12 Ağustos Dünya Gençlik günü, gençleri ve genç kalanları yani adı üstünde gençlik kavramını kutluyor.

BM 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü 2019 Teması

Birleşmiş Milletler, 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü 2019 temasını “Eğitimin Dönüşümü” olarak belirledi. Daha önceki BM Dünya Günleri yazımızda belirttiğimiz gibi Birleşmiş Milletler, gelecek vizyonunu Sürdürülebilir Kalkınma üzerine belirliyor. Buna istinaden dünya günlerinin temasını da o konu özelinde güncel durum ve bu vizyonu birleştirerek ilan ediyor. Bu yılın teması olan Eğitimin dönüşümü de gençlerin kendileri de dahil olmak üzere, tüm gençler için eğitimi daha kapsayıcı ve erişilebilir kılma çabalarını vurgulamayı amaçlıyor. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerinden olan “Kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek” tanımından hareketle bu yılın temasında eğitime vurgu yapıldı. Atasözlerimizden olan “Ağaç yaşken eğilir” sözünün anlamı gibi gençlik de eğitimle birlikte düşünülen bir kavram. Kendi eğitimini, sağlıklı, kapsayıcı ve özgür bir şekilde alamayan genç bireylerin, yetişkinlikte ve bu süreçlerinde toplumun umudu olmaları haliyle mümkün değil. Aynı şekilde kendi gelecek umudu olmayan gençliğin toplumun umudu olma şansı da yok.

12 Ağustos Dünya Gençlik Günü 2019

Bugün dünyada güvenlik sorunu olarak tanımı yapılan tüm terör ve iç savaş olaylarının ve buna bağlı olarak insanın temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan tüm uygulamaların temelinde bizzat bu sebeplerin uygulayıcısı olan kişilerin eğitim eksiklikleri yatıyor. Bir insanın hayatı algılamaya başladığı yaşlardan itibaren kendisine gerekli olan eğitim ve yolları temin edememesi ya da yanlış/eksik/kısıtlı olarak sağlamasının sonuçları, yalnızca kişiyi değil toplumu da olumsuz etkileyen bir durum. Dolayısıyla gençliğin öğrenmeye, etkileşime, özgürlüğe ve gelecek umuduna olan talep ve ihtiyacı, esasen hepimizin en temel ihtiyacı olarak kabul edilmelidir.

Gençliğin ve Gençlerin Yol Haritası

Birleşmiş Milletler, Dünya Gençlik Günü 2019 bildirisinde eğitimin bir kalkınma çarpanı olduğunu vurguluyor. Bugün dünyanın en değerli şirketleri artık petrol, motor ya da elektronik şirketleri değil yazılım şirketleri. Tüm sektörlerin de bu sektöre ayrıca ihtiyacı var. Dolayısıyla bugün veri ve bilgi, en değerli varlık konumuna gelmiş durumda. Eğitimin kalitesi, evrenselliği ve güncelliği de bu anlamda hayati derecede önem kazandı. Ancak böyle bir eğitimi dünyadaki tüm gençlerin hakkıyla ve eşit olarak alması halinde bile o eğitimin kazandıracağı mesleki ya da uygulamaya dönük edimlerin onların hayatına geri dönüşünün nasıl olacağının planı da ayrıca yapılmalı. Bu da işsizlik, geçim sıkıntısı ve beraberinde gelen geleceğe dönük umutsuzluk olarak kendisini gösteriyor. Gençlerin geleceğe dönük yol haritalarını aldıkları eğitimi, bulundukları toplumun sosyo -ekonomik ve sosyo – kültürel koşullarının yarattığı psikolojik sonuçlarla birlikte ele almak daha doğru. Bu nedenle gençliğin ve gençlerin hem kendilerinin hem de doğrudan etkiledikleri toplumun geleceği açısından hayati önemde olduğunu unutmamak gerekir.

12 Ağustos Dünya Gençlik Günü 2019

Genç olmak ve genç kalabilmek, her defasında hayata yeniden başlamak yani yenilenmek anlamına geliyor. 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü vesilesiyle bir kez daha genç ve yeni olmanın değerini kendimiz ve çevremizde bir kez daha hatırlayalım. Yeni olana, genç olana her zaman artı bir şans ve değer verelim. Tekrara düşen ve eskiyen her şey, kendi içinde yeniye yol gösteren bir olgunluk ile değere sahiptir. Yaşın olgunluğunu ve gücünü, yenilikle gençliğe sunmak ve dünyanın tüm gençlerinin kendileri için güzel geleceklere kavuşması dileğiyle 12 Ağustos Dünya Gençlik günü kutlu olsun.