Delphin Hotel Ailesi Olarak Antalya Bölgesini Kapsayan Tarihi ve Kültürel Hizmet Veriyoruz

Delphin Hotel Ailesi olarak www.blog.delphinhotel.com adresi üzerinden, 5 Temmuz 2017 tarihinden bu yana büyük bir hizmet veriyoruz. Bu blogda Antalya’nın tüm sınırları içerisinde yer alan tarihi, kültürü, sanat haberleri, gezilip görülebilecek yerleri, bölgede yer alan sanatsal faaliyetleri okurla buluşturmanın yanı sıra, özellikle bölgenin tarihinin yerli ve yabancı insanlarımıza tanıtılması, bu alanda bir bilinç oluşturulması için de önemli bir çaba harcıyoruz. Özellikle muhteşem Likya Birliği’nin yarattığı uygarlığının, eşsiz tarihi mirası üzerinde oturan Antalya bölgesi ve zaman zaman komşu olduğu diğer sınır komşu İllerini de içine alan bu eşsiz tarih sayesinde, bloğumuzda bölgenin tarihi hakkında muhteşem bir arşiv yarattık. Bu arşivi yaratmak ise yıllara ve aynı zamanda her bir konu başlığı inanılmaz mesaimize mal olsa da, yayımladığımız her bir yazıya okurun göstermiş olduğu ilgi, bizlere her geçen gün enerji ve heyecan verdi.

Akdeniz Bölgesinin İnsanlığa Uzanan ve Önemli Bir Uzantısı Olan Likya Uygarlığını Tanıtmak İnsanlık Tarihine Katkı Sağlamak Bizlere Mutluluk Veriyor

Bu sayfalarda sizler için hangi Likya Kenti’ni tanıtmak için başlık açmışsak, altını doldurduğumuz her bilgi için öncelikli olarak akademik yayınları ve tarihi kentler hakkında yapılan yeni kazılar sonucu elde edilen verilerin harmanında güncelleme yaparken, aynı zamanda, siz okurlarımızla buluşmaya, tarihe ise katkı sağlamaya çalıştık. Bunu yaparken özellikle ülkemize gelen yabancı turistlerin; sadece deniz, kum ve güneşin de ötesinde, onları misafir ettiğimiz topraklarımızdaki tarihin yalansız, yanlışsız tanıtılması ve aynı zamanda burada bizlerden binlerce yıl önce yaşamış, insanlığa hizmet etmiş ve bizleri bugünlere hazırlamış o insanların, insanlık tarihi adına katkılarını ortaya koyarken, kendilerine kurdukları antik kentlerin de değerinin ve öneminin bilinmesi için yerli ve yabancı bir farkındalığı yaratmak, katkı sağlamak ya da kimileri için hatırlatmak/tazelemek istedik.

Bu Sitenin Kurulmasında En Büyük İmza Delphin Hotelleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldırım Cömertoğlu'na Aittir

Tabii ki tüm bunları yapmamıza fırsat veren ve bir otel olarak turizm hizmetindeki yelpazeyi her seferinde genişleterek fark yaratan bir işletme olan Delphin Hotel Grup’un Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Operatör Doktor olan Sayın Yıldırım Cömertoğlu’na buradan teşekkür etmek isterim. Çünkü İnternet çağından, dijital çağa doğru uzaman bu gelişim serüveninde bazı resmi kurumların dahi kendi alanlarıyla ilgili yapması gereken bir takım faaliyetleri, bir turizm işletmesi olarak üstlenmesi ve çoğu üniversitelerin ilgili sitelerinde dahi toplumun her kademesinin bilgi alması, bilgiye ulaşması kapsamında kendini yenileyerek hizmet vermesi gerekirken, Delphin Hotel Grup olarak, alanı turizm olan ve onun geniş yelpazesini en iyi şekilde kullanmasını bilen bir işletmenin, böylesine akademik bir çizgide ilerleyerek, bölgenin tarihi, kültürel, sanatsal değerlerini akademik ve analitik bir çerçeve içerisinde çizgisini bozmadan üç yıldır hizmet vermesi, o kadar da kolay bir hadise değildir. Kurduğumu sitenizde verdiğimiz tüm bilgiler, sadece bölgemizdeki tarihi değil, dünya tarihini de ilgilendiren konular barındırmaktadır. Özellikle Anadolu halklarının kurmuş olduğu şehirlerin kimliklerinin doğru anlatılması, daha sonra savaşlarla bu topraklara sahip olan başka milletlerin hüküm sürdükleri tarihleri kapsayan zamanlarda da yok sayılması; ve zaman zaman bir takım yayınlarda gösterilen yanlış adreslerle kaleme alınan ifade yanlışlıkları ve hatta bilinçli yaratılan algılar nedeniyle de Anadolu topraklarının ilk sakinlerinin yok sayılması, tarihe, tarihi bilince ve geleceğin tarihi algısına birçok yanlış tohumlar ekmiştir.

Likya Kentlerine Ait Antik Kentlere Ait Tüm Yazıları Okumanız Ancak Bu Uygarlığı ve Değerlerini Anlamanızda Sizlere yardımcı Olacaktır

Özellikle bundan sonraki yazımı merakla takip etmenizi ve eski Likya Birliği içerisinde yer alan muhteşem antik kentlerimizin tarihlerini okumanızı, okutmanızı şiddetle herkese tavsiye ederim. Çünkü bizler sadece belgelerle ortaya çıkartılmış tarihe ve onu objektif olarak yorumlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalarla Anadolu’nun ilk bilinen haklarından olan Luvilerin gerçekte var olan kültürel mirasları yok sayarak yanlı bir tarih anlayışıyla kaleme alınmış yazıları ve enerjisini buna harcayanların her platformda üstünü örtmeye çalıştıkları yanlışları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu yanlışlar ki insanların kafasına çivi gibi çakılmış, yanlı tarihçilerin kaleminden çıkmıştır! Bu blogda bunları ortaya çıkartırken, şimdiye kadar nasıl bir yanlışın içerisinde olduklarını, ortaya koyduğumuz gerçeklerle sık sık dile getiriyoruz. Sizler de büyük bir merak ve taleple okuyorsunuz ki, bu yazılarımıza ilgi gösteriyorsunuz. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim... Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki, tarih ancak içine bugünün insanının bilerek çivi ve iğneler katarak harmanlandığı bir betonla içinden çıkılmaz hale getirildiği bir duvar olmaktan çıkartıldığı müddetçe, layık olduğu zemine kavuşacaktır.

Antik Kentleri ve Bu Kentlere Ait Her Bir Değer Bizlere Bırakılmış Mirastır. Tarihimize Sahip Çıkalım

Dünden bize ne kaldıysa mirastır ve bu mirası bir sonraki nesillere katışıksız, objektif olduğu kadar kanıtlarıyla ortaya koyarak çıkartmak, bizlerin en büyük görevi olmalıdır. Bizler bu topluma tarihi bilinci veremediğimiz takdirde bu bilinç ne yazık ki ortadan kalktıkça, -tarihi değerlerin de her geçen gün tahrip edildiğini hesaba katacak olursanız-, var olan delillerin de ortadan kaldırılması, belgenin gerektiği gibi kayda alınmaması sonucunda yazılanlar hep havada kalacaktır! Zaman içerisinde belgesi olmayan antik kentlere ait üretilmiş tahminler, bu tahminleri bir zaman sonra gerçekmişçesine kabul görmesine neden olacaktır. Hal böyle olunca, sonradan yapılan araştırmalar bu tahminlerin önüne geçemeyeceğinden, tarih asla doğruya kavuşamayacaktır.

Dileğim odur ki, özellikle bizim yazılarımızı takip eden okurlarımız, burada dikkat çekmeye çalıştığımız konuları çevreleriyle de paylaşıp, bu konuda tarihi bilincin oluşmasıdır. Güncel hayatımızda tarih konuşulması ve sohbetlerimizde yer alırken, bu sohbetlere çocukların da duyarak bilinçlenmesi, fikirleriyle iştirak etmesi ve tarih üzerine düşüncenin filizlenmesi, gelecek nesillerin sorgulama yeteneğine de şüphesiz katkılar sağlayacaktır. İnsanların en azından yaşadıkları yerin ve bölgenin tarihini bilmesi, bir tarihi bilinç yaratır. Bu eğitimi zamanında gerektiği gibi topluma aşılayabilmek ise hepimizin doğal görevidir. Yazıma burada son verirken, 2017 yılından bu yana büyük bir kültür hizmetine dönen bu blogun açılmasına ve takibinde emeği geçen Delphin Hotel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cerrah Yıldırım Cömertoğlu’na çok teşekkür ederim.

Silvan Güneş

Biyografi Yazarı

Alıntı & Resim & Fotoğraflar

* https://blog.delphinhotel.com/author/silvan-gunes/

* https://turizmguncel.com/haber/comertoglu-iyi-reklam-kotu-mali-cabuk-oldurur-onemli-olan-sunulan-urun-h18410.html

 

11.06.2021