Cebel-i Reis Dağı
Naura Antik Kenti
Naura Antik Kenti

Naula Anti Kenti

Naula Antik Kenti Antalya’nın Alanya İlçesi’ne bağlı Mahmutlar beldesindedir. Alanya’ya 10 km uzaklıkta olan Mahmutlar. 1990 yıllarına kadar oldukça bakir bir yerdi. 1980’li yıllarda yurt genelinde özellikle kıyı kentlerinde hızla gelişmeye başlayan turizme hizmet verecek türden bir takım tesislerin kuruldu.

Alanya’da gittikçe yoğunlaşan turizm yatırımlarının beldeyi adeta tek şansı oldu! Gelişimini bu yönde ilerletmeyi seçen yöneticiler, bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel olarak şekillenmeye, biçimlenmeye başlamasını arzu ettiler.

Aladdin Keykubat Naula Antik Kenti Civarlarında da Avlanmış Olmalı

Geçmiş yıllarda özellikle deniz kenarlarının daha çok sazlık ve bataklık olduğu Mahmutlarda tarım daha iç kesimlerde yapılırken, buradan köylere uzanan yollar yerli halkın yaylalara uzanan güzergâhları içerisinde, Yörük kültürünün yazlak ve kışlak hayat anlayışına uygun bir yaşam biçimi olarak devam etmekteydi. Bu durum kısmen de sürmekte…

Yer yer Roma ve Selçuklu dönemi tarihi izlerini taşıyan Mahmutlar Beldesi’nde en çok göze çarpan modern kent dokusunun arasında sıkışıp kalmasıdır. Terk edilmiş kent duygusunu, bakımsızlık, ilgisizlik normal bir insanın duygu dünyasını bozacak boyutlardadır. Roma Dönemi’ne ait Leartes ve Naula Antik Kenti ile Alanya’nın ilk Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’a ait görkemli bir av evi günümüzde oldukça dokunaklı bir görüntü vermektedir.

Laertes Antik Kenti
Laertes Antik Kenti
Laertes Antik Kenti
Laertes Antik Kenti

Naula Antik Kenti ve Laertes Antik Kenti Toroslar’ın En Görkemli Dağlarından Birine Kurulmuştur

Laertes Antik Kenti Toros Dağları üzerinde, Dim Vadisi ağzında yükselen Cebel-i Reis dağının eteğine kurulmuşken, Naula Antik Kenti dağın artık iyice eteklerinde, denize oldukça yakın bir mesafede düz bir ovanın üzerine kurulmuştur. Naula Antik Kenti’nin Alanya’ya uzaklığı 10 km’yken Laertes Antik Kenti’nin Alanya’ya uzaklığı 25 km’dir. Her iki terkedilmiş şehir de Alanya gibi turizm şehri bir beldenin turizm kalitesini artıracak niteliktedir. Bu yakın kentlere yapılacak ziyaretler aynı zamanda Roma dönemini yansıtan, harabe biçimindeki o binaların içinde bu günden binlerce yıl önce yaşamış insanları anlamak için yapılacak olan bir ziyarettir de ayrıca…

Naula Antik Kenti
Naula Antik Kenti
Naula Antik Kenti Alanya'da apartmanların arasında sıkışıp kaldı.
Naula Antik Kenti Alanya’da apartmanların arasında sıkışıp kaldı.
Alanya'da apartmanların arasında sıkışıp kalan Naula Antik Kenti her gün biraz daha yok oluyor.
Alanya’da apartmanların arasında sıkışıp kalan Naula Antik Kenti her gün biraz daha yok oluyor.
Alanya'da apartmanların arasında kalan Naula Antik Kenti tarihi gerçekten çok sevenlerin ilgisini bekliyor.
Alanya’da apartmanların arasında kalan Naula Antik Kenti tarihi gerçekten çok sevenlerin ilgisini bekliyor.

Naula Antik Kenti Roma Dönemine Ait O şehirsel havayı halen Estirmektedir

Alanya’nın Mahmutlar beldesi sınırları içerisinde kalan Naula Antik Kenti Roma döneminin o tüm şehirsel havasını hala estirmektedir. 33 dönüm üzerine kurulmuş antik kentteki binaların moloz taş ve harç ile yapılmış olduğu göze çarpan ilk unsurlardandır. Kentte 6 tane tapınağın bulunması bölgenin çevre beldedeki din adamların bir anlamda buluşup istişare yaptığı merkez bir dini yapılanma olduğunu akıllara getirmektedir. Ayrıca bu kadar küçük bir alanda 6 tapınağın yanı sıra 2 de kilisenin olmadı, Naula Antik Kenti’nin sanki bölgenin din adamı yetişmesinde etkisi olan bir din kampüs alanı olarak da görmek gerekir.

Naula Antik Kenti 19. Yüzyılda Seyyah W. Heberdey Tarafından İncelenmiştir

  1. Yüzyıla kenti gezen seyyahlardan W. Heberdey, Naula Antik Kenti’nde 9 adet kilise olduğunu yazmıştır. Kentin ayrıca Leartes Antik Kenti’nin liman görevini de gördüğünü de bir başka görüşler dâhilinde dile getirilmektedir. Naula Antik Kenti, Leartes Antik Kenti’nin aynı zamanda bir liman kentiyse, demek ki bu kenti kuranlar da sonuçta aynı soydan, anlayıştan, inançtan insanlardı! Çünkü kıyı kentlerdeki inanç biçimini kentlere kurulan tanrı veya tanrıçalara ait tapınaklarla görebilmek mümkün.

Leartes Antik Kenti de diğer kentlerle aynı özellikleri taşımaktadır. Kent surlarla çevrilidir. Caracalla eksendrasini (exedra) yani 211-217 yılları arasında hükümdar olmuş Roma imparatoru ve gerçek adı Lucius Septimius Bassianus olan imparator adına yapılmış bir mimari kalıntı bulunmuştur. Binanın cephesine yerleştirilmiş veya serbest duran yarı kubbeyle taçlandırılmış yarım daire biçimli bu mimari girintinin varlığı bağlı oldukları hükümdarlarına olan sadakatin de bir simgesidir.

Bu girinti konuşma yapmak için uygun bir yer olarak kavisli, yüksek sırtlı taş banklarla kaplı bir stoaya açılan bir oda biçiminde uygulanmış bir yapıdır. yapının özelliklerini Roma şehirlerinde de görmek mümkündür.

Leartes Antik Kenti Odeon’u ya da Tiyatrosu

Leartes Antik Kentinde odeon ya da tiyatro olarak tahmin edilen yapı her ikisi için de yorumlanmaktadır. Konferans salonu, konser alanı ve tiyatrodan farklı bir bina olarak devleti koruyan bir bina olarak görülmesi gereken bir meclis binası olarak da algılanabilir. Leartes Antik  Kenti’ndeki Zeus Megiston, Apollon ve Caesar tapınakları, bizlere Naula Antik Kentindeki tapınakların kimlere ait olabileceği konusunda ipucu vermekledir. Roma kentinde yer alan agora, hamam ve nekropol gibi unsurların da kalıntılarının mevcuttur. Döneme ait her türlü örnek kalıntının olduğu kent aslında kalıntılarıyla dahi her şeyiyle yaşamaktadır. Kenti içinde yer alan üreten insanlarıyla birlikte hayal dünyamızı biraz zorlasak hayal de kursak, mutlaka iyi şeyler düşündüreceği muhtemeldir.

Laertes Antik Kenti Hayallerimizi Zorlayabilir mi?

… Bu tahminler tamamen yüzeyseldir ve hiçbir antik kentle ilgili bir kazı çalışması yapılmadan sadece kalıntılar üstünde görüş bildirmek de çok açıklayıcı ve sağlıklı olamayacaktır. Naula Antik Kenti’nde bir de tiyatro kalıntısına rastlanmıştır. Surlarla çevrili olan kentin içinde yer alan ve belki de kalıntılar basamaklı olduğu için tiyatro alanı olduğu sanılan bu kalıntılarında belki de bir meclis binası, dini konuları müzakere etmek için toplanılan bir alan olarak da tahminleri genişletmekte fayda olacağını düşünmekteyim.

Naula Antik Kenti’nde Şimdiye Kadar Bilimsel Bir Araştırma Yapılmamıştır

Naula Antik Kenti’ne şimdiye kadar bilimsel olarak bir kazı çalışması yapılmamış ve sıradan her kesin birçok gördüğü kalıntıyı bir şeylere benzetme kabiliyetinden yola çıkarak metne döktüğü varsayımlardan başka bir şey değildir. Naula Antik Kenti bölgenin turizmi için oldukça önemlidir. fakat burada mesele tarihin sadece turizm için önemi midir, yoksa tarihin önemi midir?  Günümüz bazı duyarlı insanları antik kentin daha fazla yıkılmasına gönlü razı olmadığı için kentle ilgili  hazırladıkları dosyayı Kültür Bakanlığı’na götürerek gerekli başvuruları yapmışlardır. Buna rağmen sonucun değişmemesi üzüntü vericidir.

Silvan Güneş

Biyografi Yazarı

Alıntı & Kaynak & Fotoğraflar

%d blogcu bunu beğendi: